oliver becker®PortfolioAanbevelingenTaxatiesKeuringenLokatieKontakt
 
Portfolio
Onze diensten omvatten:

reparaties
elektrische/elektronische installaties
onderhoud hydrauliek
carrosserieen ontwerp en constructie
opbouw

 
 
   
We zijn geregistreerd en erkend als gespecialiseerd bedrijf voor motorvoertuigen, en voldoen daarom aan alle voorwaarden en voorschriften van de wetgever en onze klanten. We voeren alle noodzakelijke reparatie- en servicewerkzaamheden vakkundig, en volgens de laatste aanwijzingen van de makers uit.

Verdere vakgebieden zijn bouw, onderhoud en reparatie van carrosserieen. Daarbij horen:

huisvuilwagens open en gesloten bakwagens
reinigingsvoertuigen brandweerwagens

voertuigen voor
wegwerkzaamheden
tankwagens
kraanwagens
bouwmachines

 
    
Op het gebied van industriële machines:


stationaire motoren noodaggregaten
hydraulische aandrijvingen

Onze medewerkers, daaronder een werkmeester, monteurs metaal, monteurs elektrotechniek, bankwerkers, vakwerkers voor hydrauliek en en geëxamineerde lassers, beschikken door de jarenlange ervaring allemaal over vakkundigheid en technische competentie.

Alleen op die manier kunnen we onze klanten en hun voertuigen, inclusief alle soorten carrosserieen, een volledige service uit één hand bieden. We staan nemen ook graag de komplete verzorging van uw wagenpark van u over. Dat betekent naast reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, ook de afhandeling van alle keuringen, en op kostenbeheersing gerichte controles van elk voertuig.

Het nauwkeurig bijhouden van al onze klantengegevens, zoals reparaties per voertuig of kostenpunt, is voor ons dankzij de nieuwste software vanzelfsprekend. We verheugen ons op het realiseren van uw wensen en zien uw uitdagingen tegemoet.

Onze service in detail:


1. ONDERHOUD VAN ALLE VOERTUIGEN

1.1
1.2
1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3

personenautos
vrachtwagens
motorvoertuigen voor speciale doelen
bouwmachines
noodaggregaten
hydraulische systemen
2. REPARATIE VAN ALLE MOTORVOERTUIGEN

2.1
2.2
2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3

personenautos
vrachtwagens
motorvoertuigen voor speciale doelen
bouwmachines
noodaggregaten
hydraulische systemen

   
3. REPARATIE - ONDERHOUD - (GROOT) ONDERHOUD VAN ALLE SOORTEN VAN CARROSSERIEEN

3.1    
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

afrolkippers
afzetkippers
(hoge-)drukwagens
zuigwagens
kraanwagens
alle soorten van aanhangwagens
speciale voertuigen voor het vervoer van milieuverontreinigende stoffen
onderdelen voor hydraulische installaties
4. INSPECTIE VAN ALLE VOERTUIGEN

4.1

4.2

4.2.1

voorafgaande controle en reparaties
onderzoek en vervaardiging van de testverslagen
de geldigheid van de testopstelling is 24 maanden

   
5. SPECIALE KEURING VAN UITLAATGASSEN (volgens het AU II decreet uit Duitsland) VAN ALLE MOTORVOERTUIGEN

5.1
5.2

5.2.1

voorafgaande controle en reparaties onderzoek en vervaardiging van de testverslagen
de geldigheid van het AU-zegel is 36 maanden
6. ONDERZOEK VOLGENS DE INSTRUCTIES VOOR VOORKOMING VAN ONGEVALLEN (UVV) EN VOORBEREIDINGEN VAN ALLE VOERTUIGEN

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

voorafgaande controle en herstellingen
onderzoek en vervaardiging van de testverslagen
vakbekwaam door jarenlange ervaring en training
bijscholingen voortdurend noodzakelijk

   
7. TAXATIES

7.1

7.2
7.3

taxaties in geval van schade en ongeval
taxaties voor waarde
taxaties voor speciale machines
8. CONTAINERS EN BAKKEN

8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

8.6

reparatie
onderhoud
ombouw tot speciale fabricage
constructie/reparatie van hydraulische systemen
ontwerpen van constructies voor speciale doelen
keuring volgens UVV (VBG)

Download Portfolio as PDF